tisdag 18 januari 2011

Tröst för fula

Om du är snygg, då är du också smartast, skriver Aftonbladet, och har uppenbarligen fått det hela om bakfoten. Aftonbladet refererar en brittisk studie som visat, att personer som uppfattas som vackra har en något högre intelligenskvot (IQ) i genomsnitt jämfört med icke så vackra. Även om det nu vore så, är det ett allvarligt misstag att tro, vilket Aftonbladet uppenbarligen gör, att alla ”vackra” är mer intelligenta än ”fula”. Det har jag försökt att visa med den här figuren.


Intelligens är en normalfördelad egenskap. Det innebär att ett diagram som visar IQ-värden för ett stort antal människor kommer att anta en klockformig kurva med symmetrisk fördelning kring medelvärdet, såsom i figuren.
Den här figuren visar inte riktiga utan simulerade (alltså påhittade men realistiska) IQ-värden för två, likaledes påhittade grupper: ”fula” respektive ”vackra” människor. Den genomsnittliga skillnaden i IQ poäng mellan grupperna är 13, det vill säga den skillnad som den brittiska studien redovisar. Vi ser då att den röda fördelningen för de ”vackra” är något skjuten till höger jämfört med den blå fördelningen för de ”fula”. Det innebär att vi hittar fler ”vackra” bland de riktigt höga IQ-värdena än vad vi hittar ”fula”. Men figuren visar ju också tydligt, att många ”fula” är betydligt intelligentare än många ”vackra”. Svag-, normal- och högbegåvade finns alltså i båda grupperna.
Det går helt enkelt inte att säga något om en enskild individs intelligensnivå enbart med ledning av hur attraktiv personen ser ut. Och det är jag helt övertygad om att forskarna bakom den brittiska studien som Aftonbladet hänvisar till skulle hålla med mig om.