tisdag 6 mars 2012

Ett kontraproduktivt ställningstagande?

”Hon, han, hen. Töntigt, naturligt eller politiskt korrekt?”, frågar sig SvD i dagens tidning och vänder sig till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) för att få vägledning. 

Det könsneutrala ”hen” är ett välkommet initiativ, säger, något förvånande, Sabuni, som hoppas, ”att det kan vara ett nytt fräscht grepp för att åstadkomma jämställdhet”. … ”Tror man att könsnormer kan motverkas genom att använda hen, i stället för han eller hon, så är väl det bra. Det är bra att man plockar fram i ljuset det man kan tycka är ett hinder i jämställdhetsutvecklingen. … Det skall bli intressant att se om det här så småningom leder till resultat, eller om det förblir status quo.”

Om jämställdheten ökar, eller om den förblir vad den är, genom en sådan språkförändring tycks vara alternativet. Några nackdelar kan jämställdhetsministern inte ”på rak arm” peka på. Det får mig osökt att tänka på en varning som zoologiprofessorn och etologen Sverre Sjölander utfärdade för ett antal år sedan (1, s. 39), apropå den i politiken så gångbara uppfattningen att vårt beteende är rent miljöbetingat och varför ställningstaganden i den riktningen kan vara politiskt kontraproduktiva. Jag citerar:

Därför att folk har en tendens att genomskåda ”söndagsskolesanningar”, försöken från en bildad elit att styra populasens åsikter i önskad riktning. Man kommer helt enkelt inte att tro på bedyranden att alla kan sjunga, att pojkar och flickor utvecklas likadant mentalt, att begåvning väsentligen är en miljöeffekt, att könet eller barndomen bara är en konstruktion som precis lika gärna kunde vara helt annorlunda. Och man kommer att utveckla sina egna åsikter, som inte sällan kan bli precis så fascistiska och rasistiska som vi försöker förhindra. Den som i likhet med mig träffar mängder av ”vanliga” människor vet hur spridda sådana åsikter är, liksom folk mycket väl vet vilka personer (sociologer, psykologer, journalister) som man aldrig framför sina politiskt inkorrekta åsikter till. Den som bara rör sig i rätt kretsar och bara får höra korrekta åsikter kan nog få en rätt skev bild av hur det egentligen ser ut i samhället, på den här fronten.  

1.  Sjölander S. Vårt djuriska arv. Om människans biologiska natur. Nora: Nya Doxa; 2004.